Miksi uuvumme? – Uupumuksen koko kuva

MARJA QVIST

Miksi uuvumme? – Uupumuksen koko kuva

Marja on terveyden edistämisen asiantuntija (TtM), sosiaalipedogogi (YTM), entinen maajoukkuetason kilpaurheilija, hyvinvointivalmentaja ja joogaohjaaja. Marja toimii myös urheilumaailmassa henkisenä mentorina ja ohjaa urheilijoita kohti parempaa kehonhallintaa, -tuntemusta ja suorituskykyä. Hän on tutkinut hyvinvoinnin rakentumista laaja-alaisesti ihmisen fyysisen, psyykkisen, henkisen ja sosiaalisen olemisen tasoilla. Terveydenhoidossa, terveyden edistämisessä ja hyvinvointityössä on ymmärrettävä terveyden ja hyvinvoinnin yleiset fysiologiset, psyykkiset, henkiset ja sosiaaliset taustatekijät, mutta oltava kiinnostunut myös yksilön henkilökohtaisesta elämäntarinasta ja- tapahtumista, tunnetason hyvinvoinnista ja tunnekertymistä sekä yksilöllisistä ominaisuuksista. Uupumus, erilaiset sairaudet ja kivut ovat monen osatekijän summia ja niitä on myös hoidettava kaikilla näillä tasoilla. Toipuminen on kehon ja mielen kulkemista kohti tasapainoa. Hyvinvoinnin edistämistyössä pyritään luomaan keholle ja mielelle edellytykset korjata itseään. Hyvinvointiohjaus on myös aina ihmisen opastamista hänelle sopivan elämäntavan äärelle. 

Tule kuuntelemaan Marjan luentoa: Miksi uuvumme? – Uupumuksen koko kuva. Luennolla tarkastelemme uupumusta, mikä koskettaa tämän hetken yhteiskunnassa hyvin monen elämää. Pohdimme uupumusta holistisesta näkökulmasta, luoden katsausta uupumuksen yhteiskunnallisiin, mutta ennen kaikkea yksilöllisiin vaikuttimiin. Mikä tässä ajassa uuvuttaa? Miten uupumus syntyy ja mitkä asiat siihen vaikuttavat? Miten voin ennaltaehkäistä uupumista? Luento antaa itseymmärryksen ja -tutkiskelun välineitä, sekä konkreettisia keinoja uupumuksen itsehoitoon. Marja on itse käynyt läpi vakavan sairastumisen ja uupumisen, jonka vuoksi hänellä on myös omakohtainen, kokemuksellinen kosketuspinta aiheeseen. 

Katso myös: www.marjaqvist.fi
@HyvinvointiohjaajaMarjaQvist